Наши ведущие продукты

 • <?php the_title(); ?>

  Безработица – Уикипедия

  Структурна безработица възниква, когато трудовият пазар не е способен да осигури работа за всеки, който желае, понеже има несъответствие между уменията на

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Безработни лица и коефициенти на безработица - национално ...

  При изчисляването на коефициента на безработица при Наблюдението на работната сила се използват текущи данни за икономически активното население (работната сила), получени при

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Безработни лица и коефициенти на безработица- национално ...

  Коефициент на безработица - % Коефициент на безработица за възрастовата група 15 - 24 навършени години - % Среден брой отработени часове за седмица от едно заето лице (20 - 64 навършени години ...

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Парични обезщетения за безработица по КСО

  Парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване. Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е регламентиран в Раздел iii и Раздел iv от глава четвърта „Обезщетения ...

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Безработица — Википедия

  Вынужденная (безработица ожидания) — возникает, когда работник может и хочет работать при данном уровне заработной платы, но не может найти

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Безработица - это... Что такое Безработица?

  (Unemployment) Безработица – это такое социально экономическое явление, при котором часть взрослого трудоспособного населения, не имеет работы и активно ее ищет Безработица в России, Китае, Японии, США и странах Еврозоны ...

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  безработица - Wiktionary

  Oct 14, 2019  Arapova, N. S. (2000), “ безработица ”, in Kalʹki v russkom jazyke poslepetrovskovo perioda. Opyt slovarja [Calques in Post-Petrine Russian. An Essay of a Dictionary] (in Russian), Moscow: Moscow University Press, page 52

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Безработица

  Безработица характеризуется как численность взрослого трудоспособного населения, не имеющего работы и активно ищущего ее. Общая численность занятых и

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Нови правила за обезщетението за безработица - Бизнес ...

  Това е датата, от която фондът "Безработица" е преминал в НОИ, и така ще се отчита реалният принос на хората към фонда, от който могат да получават

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Повторна регистрация в бюрото по труда

  Дали имам право да получавам обезщетения за безработица, ако се регистрирам в бюрото по труда, тъй като съм чел, че за да се получава обезщетение от бюрото по труда е необходимо да са изминали 3г. от последната ...

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Безработица и ее причины. Виды безработицы

  Безработица - это социально-экономическое явление, заключающееся в том, что определенная часть трудоспособного населения не находит себе работу. По

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Безработни получават по 1500 лв. на месец заради стаж в ...

  Над 1200 българи получават големи обезщетения за безработица, които значително надхвърлят средната заплата, заради натрупан трудов стаж в чужбина, съобщава в.

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Обезщетенията за безработица вече се изплащат по нови ...

  За получаване на обезщетение за безработица през максималния период от 1 година вече се изискват 12 години непрекъснат осигурителен стаж вместо досегашните 25.

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Виды безработицы и их характеристика: кратко и примеры

  Безработица – это не абстрактное экономическое понятие, а проблема, оказывающая влияние на каждого гражданина и экономику страны в целом. В

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Безработица. Виды и измерение. - YouTube

  Nov 25, 2014  Безработица. Виды безработицы. Измерение безработицы. Макроэкономика. Лекция. Курс ...

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Кога имаме право на парично обезщетение за безработица?

  Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е регламентиран в Раздели III и IV от глава четвърта „Обезщетения“ на Кодекса за социално осигуряване и в

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Безработица - YouTube

  Dec 02, 2012  Глава 2. Работа

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Безработица. Виды безработицы

  Безработица технологическая— безработица, связанная с механизацией и автоматизацией производства, в результате часть рабочей силы становится либо излишней, либо нуждается в

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Безработица. Причины и виды безработицы. Последствия ...

  Фрикционная безработица представляет собой явление не только неизбежное, поскольку связана с естественными тенденциями в движении рабочей силы

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  noi.bg

  Object Moved This document may be found here

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Консулт Право на обезщетение за безработица от НОИ -

  Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Парични обезщетения за безработица по Кодекса за

  Паричните обезщетения за безработица се отпускат въз основа на заявление по образец, приложение 1 към чл. 1, ал. 1 от НОИПОБ, подадено в териториалното поделение на

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Проблема безработицы в России и пути ее решения Статья в ...

  Безработица на сегодняшний день представляет собой самую актуальную проблему в Российской Федерации. Зачастую, безработица является одним из

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Unemployment Benefits Finder CareerOneStop

  Select your state to find information about filing for unemployment benefits. COVID-19 (Coronovirus) update: The federal government is allowing new options for states to amend their laws to provide unemployment insurance benefits related to COVID-19. For example, federal law allows states to

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Парични обезщетения за безработица по Кодекса за

  Паричните обезщетения за безработица се отпускат въз основа на заявление по образец, приложение 1 към чл. 1, ал. 1 от НОИПОБ, подадено в териториалното поделение на

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Проблема безработицы в России и пути ее решения Статья в ...

  Безработица на сегодняшний день представляет собой самую актуальную проблему в Российской Федерации. Зачастую, безработица является одним из

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Безработица. Виды безработицы

  Безработица технологическая— безработица, связанная с механизацией и автоматизацией производства, в результате часть рабочей силы становится либо излишней, либо нуждается в

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  За някои особености на обезщетението за безработица

  Периодът, който влиза в уточнението за правото на обезщетение за безработица, е от 08.05.2017 до 08.11.2018г . Размер на обезщетението за безработица

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Безработица - същност, видове и причини - публичен документ

  Съществуват два показателя,които измерват нивото на безработица: * Абсолютен размер на безработните,който се определя от хората без работа,които имат желание да работят и са регистрирани в ...

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Unemployment Benefits Finder CareerOneStop

  Select your state to find information about filing for unemployment benefits. COVID-19 (Coronovirus) update: The federal government is allowing new options for states to amend their laws to provide unemployment insurance benefits related to COVID-19. For example, federal law allows states to

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Как выжить в условиях безработицы

  Поскольку компании продолжают сокращаться или закрываться, даже идеальные служащие могут оказаться вынужденными искать новую работу.

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Помощи за безработни Дирекции "Социално подпомагане"

  Месечна помощ по чл.9 – Право на месечна помощ от Дирекции “Социално подпомагане” имат безработните лица които са регистрирани в дирекциите “Бюра по труда” най-малко 9 месеца преди подаване на молбата за социална ...

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Финляндия - Уровень безработицы

  Текущие значения, исторические данные, прогнозы, статистика, графики и экономический календарь - Финляндия - Уровень безработицы.

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Политика Безработицата в България продължава да намалява ...

  За месец броят на хората без работа в страната намалява с 5 хил. до 183 хил. души. Още една добра новина е спадът и на младежката безработица - с хиляда души до 18 хил. през февруари.

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Отражение на безработицата върху икономиката

  Нещо повече – те имат нужда от подпомагане, което идва като помощи за безработица и политики на пазара на труда, което пък увеличава разходите за бюджета.

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Безработица - Wikiwand

  Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу.

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Обезщетения от Бюрото по труда за собственик на фирма

  Имам ЕООД ,което не работи от ноември 2012 година.В Бюрото по труда ми отговориха,че нямам право на обезщетение при безработица,тъй като съм Управител на фирмата,въпреки че нямах назначени работници-работех сама-става ...

  Нажмите на
 • <?php the_title(); ?>

  Уровень безработицы и пособия в США в 2019 году Нью-Йорк

  Говорить о том, какая безработица в США сегодня, нельзя без анализа отдельных районов. Ситуация по стране неоднородна. Есть штаты, в которых уровень безработицы традиционно высок –

  Нажмите на

Copyright © 2016.Company name All rights reserved.Sitemap